Firma Euro Materiały specjalizuje się w dystrybucji materiałów budowlanych o szerokim spektrum zastosowań. Oferta skierowana jest do dużych, profesjonalnych wykonawców, małych firm oraz zastosowań indywidualnych. Wraz z szybkim postępem w branży budowlanej, istnieje konieczność dostarczania nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań.

Materiały do utwardzania posadzek betonowych to najbardziej popularna grupa wyrobów. W jej skład wchodzą mineralne posypki do powierzchniowego utwardzania betonu, żywice powłokowe, jastrych cementowy oraz płynne preparaty utwardzające. Zastosowanie tych wyrobów jest bardzo szerokie, od garaży, magazynów, przez parkingi, hangary, po wielkie hale produkcyjne. To grupa produktów o najwyższych parametrach wytrzymałościowych.

Kolejną grupą są posadzki samopoziomujące. Stosowane do regeneracji, wyrównywania lub przygotowania betonu pod kolejne warstwy wykończeniowe. Stosowane w miejscach, gdzie wymagany jest bardzo szybki postęp prac. Pozwalają na otwarcie ruchu pieszego już po kilku godzinach od wylania.

Trzecią grupę wyrobów stanowią materiały do naprawy betonu i zaprawy specjalne. W skład wchodzą zaprawy do napraw konstrukcji betonowych, łączenia elementów betonowych, osadzania maszyn, uszczelniania i wyrównywania powierzchni. Szeroko stosowane na wiaduktach, mostach, betonowych elementach prefabrykowanych, halach, magazynach, piwnicach.

W skład następnej grupy produktów wchodzi system układania i spoinowania nawierzchni brukowej. System został zaprojektowany aby dać najlepsze rezultaty, przy jednocześnie najkrótszym czasie wykonania. Pozwala to osiągnąć zaprawa do osadzania nawierzchni brukowej i kamienia naturalnego, preparat sczepny o wysokiej przyczepności oraz szybkowiążąca fuga cementowa. Przykłady zastosowań można znaleźć wkoło nas, to ulice, chodniki, zatoki autobusowe, skwery, place oraz elementy małej architektury przy domach i ogrodach.

Ostatnia grupa produktów to materiały uzupełniające. Są to m.in.: wypełniacze szczelin dylatacyjnych, włókna funkcjonalne do betonu oraz specjalne wypełniacze mineralne do systemów żywicznych.

Wszystkie oferowane materiały są wysokiej jakości, gwarantującej doskonałe wyniki. Firma Euro Materiały oferuje również wsparcie, szkolenia, pomoc techniczną, oraz sprawdzonych wykonawców. Mając na uwadze nawet najmniejszą inwestycję, firma Euro Materiały korzysta wyłącznie ze sprawdzonych środków transportu, zgodnie z zasadą „Na czas, na miejsce”.